İnsan Kaynakları | Bize Ulaşın
SYS, havacılık konusunda çalışmaya ilk olarak 2006 yılında TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. nin projlerine dahil olarak başlamıştır.
SYS Yarı Otomatik Silah üretimine, Canik markası altında 1998 yılında Doğu Karadeniz Silah Projesi kapsamında başlamıştır.
Kalite Belgeleri


ÜRETİM MÜSAADESİ BELGESİ (Denetçi Kurum: T.C. Milli Savunma Bakanlığı):

19 Ocak 2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste kapsamındaki "Namlulu Silahlar" başlığı altındaki 1 nci Maddesinin a fıkrasındaki "Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı v.b.)'nin üretimi için üretim müsaadesi belgesidir.

TESİS GÜVENLİK BELGESİ (Denetçi Kurum: T.C. Milli Savunma Bakanlığı):

Alınan önlemler ve uygulamalar Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.S. ye ait onaylanmış özel güvenlik el kitabına uygun olup, adı geçen kuruluşun, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve techizatı koruma önlemlerinin, belirtilen gizlilik derecesine uygun bulunduğu tasdik olunur.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (Denetçi Kurum: Türk Standardları Enstitüsü):

Türk Standardları Enstitüsü bu blege ile Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.S. kuruluşunun TS EN ISO 9001:2000 şartlarına uygun bir KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

ENDÜSTRİYEL KALİTE GÜVENCE SEVİYE BELGESİ (Denetçi Kurum: T.C. Milli Savunma Bakanlığı):

Kuruluşunuzun 20 Temmuz 2005 tarihli ve KEK.01 02 numaralı el kitabında açıklanmış bulunan, kalite güvence sisteminin aşağıda belirtilen ürün ve/veya hizmetler için, AQAP-2120 isteklerine, uygun olduğu tasdik olunur.

"Canik Marka Tabanca İmalatı"
İlgili Görseller
SYS'den Haberler
Bombardier C-Serisi için Anlaşma
SYS, TAI ile Bombardier C-Serisi yolcu uçaklarının herbir kanadı içerisinde yere alan 84 kalem parçanın &u

SYS Fabrika İnşaatını 2011 de Tamamladı
2010 yılında yapılan anlaşmalar çerçevesinde SYS, 2011 yılında başladığı Fabrika alanını büyütme inşaat çalışmasını tamamladı.
<

ANA SAYFA | REFERANSLAR | İNSAN KAYNAKLARI | BİZE ULAŞIN
© SAMSUN YURT SAVUNMA Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2018